Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wsparcie dla studentów z Ukrainy

Wsparcie dla studentów z Ukrainy

W związku z sytuacją w Ukrainie Dziekan Wydziału Filologicznego wprowadza możliwość szybkiej ścieżki aplikowania o indywidualny plan studiów dla studentów obywateli Ukrainy.

Decyzję o akceptacji wniosku studenta będzie podejmował dyrektor instytutu.

Informujemy również, że Dziekan Wydziału Filologicznego będzie pozytywnie i niezwłocznie rozpatrywał wnioski o zwolnienie studentów obywateli Ukrainy z opłat za studia na semestr letni 2021/2022. Do czasu zmiany przepisów ministerialnych prawo do zwolnienia z czesnego dotyczy studentów roku II i wyższych.

Wyrażamy wsparcie i solidarność z naszymi studentami z Ukrainy.

Kolegium dziekańskie Wydziału Filologicznego

***

У зв’язку з ситуацією в Україні Декан філологічного факультету надає можливість скласти заяву про індивідуальний план навчання для студентів - громадян України. Заяви будуть розглянуті у прискореному режимі. Рішення про прийняття заяви студента приймає Директор інституту.  

Також повідомляємо, що декан філологічного факультету позитивно та оперативно розгляне заяви про звільнення студентів - громадян України - від оплати за навчання за другий семестр (літній) 2021/2022. Доки не будуть змінені положення Міністерства право на звільнення від оплати за навчання поширюється на студентів курсу другого і вищих.

Висловлюємо нашу підтримку та солідарність з нашими студентами з України. 

Деканат філологічного факультету