Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja "Les francophonies littéraires 50 ans après", 23–24 września 2021

Konferencja "Les francophonies littéraires 50 ans après", 23–24 września 2021

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wysłuchania obrad międzynarodowej konferencji Francophones, francographes, francophiles. Les francophonies littéraires 50 ans après zorganizowanej przez Katedrę Literatur Francuskiego Obszaru Językowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie we współpracy z Instytutem Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Konferencja odbędzie się w formie zdalnej, w dniach 23–24 września 2021, na platformie MS Teams.

Linki do spotkania:

Czwartek 23 września 2021
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aHDXQEL1E67iLIp5M45YtZM-ipmUQ91QNbKLTG7eMr3c1%40thread.tacv2/1631033030619?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%2285e4c66e-df81-4932-a3cb-da12585322df%22%7d

Piątek 24 września 2021
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aHDXQEL1E67iLIp5M45YtZM-ipmUQ91QNbKLTG7eMr3c1%40thread.tacv2/1631033197803?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%2285e4c66e-df81-4932-a3cb-da12585322df%22%7d

 

Pliki do pobrania
pdf
Francophones, francographes, francophiles. Les francophonies littéraires 50 ans après – PROGRAMME