Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spotkanie informacyjne Erasmus+ dla studentów filologii hiszpańskiej

Spotkanie informacyjne Erasmus+ dla studentów filologii hiszpańskiej

W dniu 17.01.2024 o godzinie 19.30 wszystkich zainteresowanych studentów filologii hiszpańskiej zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące tegorocznej rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+. Spotkanie odbędzie się zdalnie na MSTeams. Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3andrJhgk9vnmCYhH3VQA7c7H2tMKKMFIXWSp3hBzcgXE1%40thread.tacv2/1704964049253?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22a004c453-ef8e-42b5-9867-cdd94cb36b57%22%7d