Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs Erasmus+ 2023/2024

Konkurs Erasmus+ 2023/2024

Rekrutacja na wymianę studencką Erasmus+ 2023/2024 będzie przebiegała na nowych zasadach:

Będzie prowadzona centralnie przez Dział Obsługi Studentów Zagranicznych UJ (DOSZ UJ).

Do rekrutacji mogą przystępować także studenci 1 roku studiów licencjackich I stopnia (pod warunkiem posiadania poziomu znajomości języka kierunkowego wymaganego przez uczelnię zagraniczną).

Nie obowiązuje minimalna średnia ocen.

Nie można ubiegać się o wyjazd do kraju drugiego języka romańskiego.

Nie można ubiegać się o wyjazd na uczelnię partnerską, z którą IFR UJ nie posiada umowy o wymianie.

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji na wymianę studencką Erasmus+ 2023/2024 znajdują się na stronie ERASMUS+.