Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dodatkowa tura rekrutacji Eramsus+ – spotkanie informacyjne

Dodatkowa tura rekrutacji Eramsus+ – spotkanie informacyjne

W dniach 511 września 2022 r. odbędzie się dodatkowa tura rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim 2022/23. Osoby zainteresowane zapraszamy na zdalne spotkanie informacyjne w poniedziałek 5 września 2022 r. o godzinie 19:30 na kanale Erasmus+ IFR na platformie MS Teams. 

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3andrJhgk9vnmCYhH3VQA7c7H2tMKKMFIXWSp3hBzcgXE1%40thread.tacv2/1662112862601?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22a004c453-ef8e-42b5-9867-cdd94cb36b57%22%7d