Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kolokwium Humanistyczne, 22 kwietnia 2021

Kolokwium Humanistyczne, 22 kwietnia 2021

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych zaprasza na spotkanie w ramach serii Kolokwia Humanistyczne, podczas którego wystąpi dr hab. Mateusz Antoniuk.

Tytuł wystąpienia: Badania nad procesem twórczym (i ich miejsce w polu współczesnej humanistyki).

Kolokwium Humanistyczne odbędzie się 22 kwietnia o godz. 15:00.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Szkoły: https://human.phd.uj.edu.pl/kolokwia-humanistyczne/abstrakty/-/journal_content/56_INSTANCE_IIhV0uuCoCBd/142297268/147751989

Link do zespołu:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a26b409eda83643c5a7373700ff35fb1c%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1859c4cf-8d6f-4691-bcd5-da411454500d&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb