Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odszedł Prof. Witold Konstanty Pietrzak

Odszedł Prof. Witold Konstanty Pietrzak

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Witolda Konstantego Pietrzaka, wieloletniego Kierownika Zakładu literaturoznawstwa romańskiego w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Łódzkiego, wybitnego historyka literatury francuskiego Renesansu, człowieka wielkiej erudycji, finezji myślenia, charyzmatycznego mistrza dla wielu roczników studentów i doktorantów.  Całe środowisko badaczy dawnych literatur romańskich straciło w Jego Osobie zarówno autorytet naukowy jak i niezastąpionego Przyjaciela.
Dyrekcji  i Kolegom z Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Rodzinie i Przyjaciołom Pana Profesora składamy wyrazy serdecznego współczucia
                                                                         

Dyrekcja i Przyjaciele

z Instytutu Filologii Romańskiej UJ