Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Romanica Cracoviensia - zaproszenie do współpracy

Romanica Cracoviensia - zaproszenie do współpracy

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,  

jako Redakcja czasopisma Romanica Cracoviensia zwracamy się z prośbą o zgłaszanie akcesu do nas, naszego dobrze punktowanego czasopisma (obecnie to 100 punktów). Istnieje pilna konieczność powiększenia grona redaktorów Romaników. Brakuje nam zwłaszcza przedstawicieli filologii hiszpańskiej, włoskiej i portugalskiej.

A w tym „zwłaszcza” dodam, iż cierpimy na brak przedstawicielek/ przedstawicieli językoznawstwa. 

Do zadań nowych członkiń lub/i członków redakcji należałoby: 

  • wysyłanie artykułów do recenzji,  
  • kontakt z recenzentami w Polsce i za granicą, 
  • kontakt z autorami, 
  • nadzorowanie etapów procesu produkcyjnego numerów (umowy autorskie, kolejne korekty). 
     

Warto pamiętać, że pracę w redakcji można wykazać w części B arkuszu samooceny (tj. 50 punktów w rozliczeniu wydziałowym).

Zgłoszenia (do 11 grudnia br.) prosimy nadsyłać na adresy waclaw.rapak@uj.edu.pl oraz tomasz.krupa@uj.edu.pl.

 

W nadziei na odzew, 

Wacław Rapak  

Redaktor naczelny czasopisma Romanica Cracoviensia