Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja pracy w dniach 4 i 5 maja 2023

Organizacja pracy w dniach 4 i 5 maja 2023 Na podstawie zarządzenia nr 51 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 kwietnia 2023 roku, kierownicy jednostek organizacyjnych UJ zostali zobowiązani do takiego zorganizowania pracy w podległych jednostkach w dniach 4 i 5 maja 2023 roku, aby przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania jednostki maksymalnie ograniczyć liczbę osób świadczących pracę w trybie stacjonarnym.